Skip to content

Osaamisemme

Strategiat

Lähtökohta aidosti kestävälle IT:n ja kyberturvallisuuden kehittämiselle on liiketoiminnan strategisiin tavoitteisiin nojaava suunnittelu. Tämän me osaamme.

 

Yhteistyö

Osaamme navigoida haasteiden ja tarpeiden ristiaallokossa, löytäen yhteisen osasto- ja toimintorajat ylittävän suunnan onnistumiselle.

Yritysten myynti ja ostoprosessien IT- ja kyberturvallisuuden due diligence selvitykset.

 

Hankinnat

Hoidamme hankinnat ja kilpailutukset tehokkaasti, selkeästi ja läpinäkyvästi. Takaamme kattavan sekä kustannustehokkaan lopputuloksen.

 

Toimeenpano

Tuloksia syntyy, kun suunnitelmat viedään käytäntöön. Meidän ja verkostomme kautta hoituu niin projektinjohto, kilpailutukset, käyttöönotot, pilveistymisen haasteiden ratkomiset, koulutukset kuin viestintä.