Skip to content

Tietosuojaseloste

Tietoa henkilötietojen käsittelystä Netchain Company Oy:ssä(jatkossa Netchain)

 

Netchain tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU GDPR-asetuksen sekä nykyisen Suomen tietosuojalain mukaisesti.

Netchain pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselosteessa tehtävää tietosuoja-asetuksen mukaista informointia henkilötietojenkäsittelystään.

Rekisterinpitäjä:

Netchain Company Oy (Netchain)
Y-tunnus: 3379346-5
Osoite: Heiniläntie 7, 08500 Lohja
Puhelin: +358 50 388 145

Rekisteristä ja henkilötiedoista vastaava:

Heikki Paananen, toimitusjohtaja
gdpr@netchain.fi (yhteydenotot vain koskien tietosuoja-asioita)

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja asiakkuuteen tai muun mahdollisen liiketoimintasuhteen hoitamiseen, analysointiin sekä markkinointiin. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain käyttötarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta ja tietosuoja-asetusta.

Toimintamme perustuu lailliseen ja luottamukselliseen liiketoimintaan, joten noudatamme EU:n lainsäädäntöä henkilötietojen tallentamisesta.

 • Tiedot, joita henkilöstä tallennamme ovat lainmukaisia ja läpinäkyvää käsittelymme osalta. Minimoimme kerättyjen tiedon määrää ja tallennamme vain tarpeellisen henkilötiedon.
 • Tiedoilla on aina käyttötarkoitus. Esimerkiksi tiedot, joita henkilöistä keräämme, ovat vain tiettyyn käyttötarkoitukseen tarkoitettuja. Emme luovuta tietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole asianmukaista syytä (esim. kirjanpitoon tai lakien täyttämiseen liittyvät toimet) tai henkilön suostumusta.
 • Rajoitamme tiedon säilytysaikaa henkilötiedon osalta, poistamme ne välittömästi tarpeen poistuttua tai viimeistään 36 kk jälkeen.

Yrityksemme henkilörekisterin tietosisältö

 • Etunimi ja Sukunimi
 • Titteli ja/tai rooli
 • Yhteystiedot (käyntiosoite, puhelinnumero, sähköposti, työtehtävään liittyvä sosiaalisen median-tili)
 • Asiakkuuteen liittyvä muu tarkentava tieto
 • Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot
 • Yritys tai organisaatio jota edustaa
 • Yhteistyöalustaan (Microsoft Teams tai vastaava) tai tietojärjestelmäämme pääsyyn tarvittava käyttäjätunnus
 • Markkinointilupa tai kielto

Tietolähteet henkilötietojenkäsittelyyn

 • henkilöltä itseltään
 • Julkiset tietolähteet, esimerkiksi sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero/sosiaalisen mediantili

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen


Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa yhteistyökumppaneillemme, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain käyttötarkoituksiin, jotka tukevat tiedon käyttötarkoitusta.

Luovutamme rajoitetusti henkilötietoja muille osapuolille.

Käytämme sähköpostimarkkinoinnin työkaluja. Näihin tallennettuna ovat vain nimi, yritys sekä sähköpostiosoite.

Käytämme asiakassuhteiden hoitamiseen asiakashallinnanohjelmistoa, jonne tallennamme mm. oheista: henkilön nimi, kontaktitiedot sekä asiakassuhteeseen liittyvät toiminteet kuten tapaamiset, muistiot, sähköpostit ja muut aktiviteetit.

Osa käyttämistämme palveluista toimii EU-alueen tai ETA-alueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja jaamme näihin palveluihin tiedon minimoinnin ja riskien vähentämisen periaatetta noudattaen. Käytämme näissä tiedonsiirroissa EU:n ja kyseisen maan välisiä mallisopimuslausekkeita tai nk. vastaavuuspäätöstä(artikla 45).

Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat teknisesti suojattuna yleisesti hyväksyttävin keinoin. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.

Halutessasi voit käyttää oikeuttasi tietopyyntöön henkilötiedoistasi ja niiden oikeellisuudesta. Pyydämme käyttämään gdpr@netchain.fi sähköpostiosoitetta tietopyyntötoimeksiannon käynnistämiseen. Tietojen tarkastuspyynnön jälkeen pyydämme sinua tunnistautumaan vahvasti, identifioidaksemme ja varmistaaksemme henkilötietopyynnön lainmukaisuuden.

 

Tietosuojaselosteen luontiajankohta 27.10.2023